Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Značky

Náhradní plnění

Náhradní plnění se nadále řídí zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81, novelizovaným k 1. 1. 2012. Náhradní plnění 2013 může být poskytováno pouze oprávněnými poskytovateli poskytování náhradního plnění, tj. majících potvrzení o zaměstnávání OZP ve větším než 50% podílu k celkovému počtu zaměstnanců.

Povinnost zaměstnávání OZP
Již zmiňovaný zákon ukládá povinnost všem zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat OZP (osoby zdravotně postižené) a to ve výši povinného podílu, který činí 4%. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze zajistit zaměstnávání OZP, zákon nabízí další možnosti plnění.

Pro povinný podíl 2013 tedy platí
-zaměstnávání OZP
-odebrat výrobky nebo služby od společností, které zaměstnávají více jak polovinu OZP, nebo jim zadat zakázky
-odvést do státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou povinnou OZP
-kombinace bodů 1 – 3

Firma TIP OFFICE 111 s.r.o. nabízí výhody odebírání zboží svým partnerům, dle vzájemné dohody a tím odběratelé splňují tuto povinnost a šetří své peníze.

Kolektiv firmy TIP OFFICE 111 s.r.o.

 

xxxxxxxxx